Kalkulator BMI

Waga (kg)

Wzrost (cm)

Twoje BMI* wynosi


Legenda

< 16.00 – wygłodzenie
16.00–16.99 – wychudzenie
17.00–18.49 – niedowaga
18.50–24.99 – wartość prawidłowa
25.00–29.99 – nadwaga
30.00–34.99 – I stopień otyłości
35.00–39.99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)
>= 40.00 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)

*UWAGA: wyniki z kalkulatora BMI nie będą wiarygodne w przypadku kobiet ciężarnych, osób starszych, dzieci oraz sportowców czy innych osób z rozbudowaną tkanką mięśniową

Kalkulator PPM

Płeć

Waga (kg)

Wzrost (cm)

Wiek

Twój PPM wynosi (kcal)


*Podstawowa przemiana materii (PPM) to najniższy poziom przemian energetycznych niezbędny do podstawowych funkcji fizjologicznych, warunkujących podtrzymywanie życia w optymalnych warunkach bytowych.

Kalkulator CPM

Płeć

Rodzaj aktywnosci

Waga (kg)

Wzrost (cm)

Wiek

Twój CPM* wynosi (kcal)


*Całkowita przemiana materii (CPM) to całkowity wydatek energetyczny człowieka związany z jego prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku i z pracą zawodową. Na CPM składają się: podstawowa przemiana materii (PPM) oraz przemiana podstawowa związana głównie z wykonywaniem różnych czynności (PAL).